fbpx

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a KOVÁCS SAROLTA FOGSZABÁLYOZÓ STÚDIÓ páciensei számára

 

A KOVÁCS SAROLTA FOGSZABÁLYOZÓ STÚDIÓ-nál elkötelezettek vagyunk abban, hogy a velünk kapcsolatba lépő természetes személyek személyes adatait védjük, és megfelelő tájékoztatást nyújtsunk az érintetteknek az adatkezelés legfontosabb kérdéseiről, így arról, hogy:
(1) ki kezeli az Ön személyes adatait,
(2) mi az adatkezelés célja és hogyan történik az adatok kezelése,
(3) milyen adatokat kezelünk Önről és mi jogosít fel bennünket az adatai kezelésére (mi az adatkezelésünk jogalapja),
(4) mennyi ideig kezeljük az adatait,
(5) kiknek és milyen célból adjuk át az adatokat,
(6) az adatkezelés során Önt milyen jogok, illetve
(7) jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (továbbiakban: a „GDPR”) által előírt tájékoztatási kötelezettségünknek ezen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: a „Tájékoztató”) teszünk eleget.

Tartalomjegyzék

1. Ki az adatkezelő, aki az Ön személyes adatait kezeli?
2. Mi az adatkezelés célja és hogyan történik az adatok kezelése?
3. Milyen adatokat kezelünk Önről?
3.1. Adatkezelés az első kapcsolatfelvételkor
3.1.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
3.1.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?
3.1.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
3.1.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?
3.1.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?
3.2. Tájékoztatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés
3.2.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
3.2.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?
3.2.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
3.2.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?
3.2.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?
3.3. Szolgáltatás nyújtása során történő adatkezelés
3.3.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
3.3.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?
3.3.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
3.3.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?
3.3.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?
3.4. Számla kiállítása érdekében történő adatkezelés
3.4.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
3.4.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?
3.4.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
3.4.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?
3.4.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?
3.5. A kezelésről történő fényképfelvételek készítése és felhasználása
3.5.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?
3.5.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?
3.5.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?
3.5.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?
3.5.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

4. Az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg?
4.1. A hozzáféréshez való jog
4.2. A helyesbítéshez való jog
4.3. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
4.5. A tiltakozáshoz való jog
5. Az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogorvoslatok illetik meg Önt?
6. Adatbiztonsággal kapcsolatos tevékenységünk
6.1. Az adatállományok, az informatikai rendszer biztonsága és védelme
6.2. Papír alapú nyilvántartások védelmeAdatkezelés az első kapcsolatfelvételkor

1. Ki az adatkezelő, aki az Ön személyes adatait kezeli?

Az Ön személyes Kovács Sarolta E.V. kezeli (székhely: 1063 Budapest, Szondi utca 72/13 adószám: 67948334-1-42 ; képviseli: Dr. Kovács Sarolta ; a továbbiakban: az „Adatkezelő”).
Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele merülne fel az adatkezelés kapcsán, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikén forduljon hozzánk bizalommal:
e-mail cím: [email protected]
telefonszám: +36 1678644

2. Mi az adatkezelés célja és hogyan történik az adatok kezelése?

Az Ön személyes adatait elsősorban azért kezeljük, mert Ön szolgáltatásunk felől érdeklődik, illetve igénybe kívánja venni a szolgáltatásunkat, amely szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen az Ön személyes adatainak kezelése.
Számos személyes adatának ismerete szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatásunkat biztonságosan és hatékonyan nyújthassuk az Ön számára. Emiatt olyan adatait is meg kell ismernünk és kezelünk, amely érzékenyek lehetnek az Ön számára (ezeket nevezzük személyes adatok különleges kategóriájának vagy egészségügyi adatoknak). Valamennyi adatkezelési műveletnél, különösen az egészségügyi adatok esetén ügyelünk arra, hogy kizárólag olyan adatot kezeljünk Önről, amely a szolgáltatás nyújtása érdekében feltétlenül szükséges, és ezeket is csak addig tároljuk, ameddig az nélkülözhetetlen számunkra.

3. Milyen adatokat kezelünk Önről?

3.1. Adatkezelés az első kapcsolatfelvételkor

3.1.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben kapcsolatba lép velünk és érdeklődik a szolgáltatásunkról, abban az esetben az Ön által megadott személyes adatokat az Önnel kötendő szerződés előkészítése érdekében kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

3.1.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése
Az adatkezelés indoka
Az Ön neve
Az Ön azonosítása
Az Ön kapcsolattartási adatai
A kérdéseinek, megkereséseinek megválaszolása
Az Ön által a megkeresésben megadott egyéb személyes adatok
A kérdéseinek, megkereséseinek megválaszolása

3.1.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje
Miért kezeljük eddig az adatokat
A tájékoztató megküldéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt tájékoztatót.

3.1.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Tevékenységünk informatikai hátteréről, az ehhez szükséges tárhelyszolgáltatásról az EZIT KFT. gondoskodik. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, adatainak kezelését azok tárolásával valósítja meg.
Személyes adatait harmadik fél részére sem az EGT-n belül, sem azon kívül nem továbbítjuk.
Adatfeldolgozót tevékenységünk során nem alkalmazunk.
Az adatok átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.1.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.
Az így megismert adatokat minden közreműködő köteles bizalmasan kezelni.

3.2. Tájékoztatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés

3.2.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben az érdeklődése során azt külön jelzi, úgy a szolgáltatásunkat bemutató tájékoztató anyagot, illetve marketing célú megkeresést is küldünk Önnek e-mailben, amely során az e-mail címét a hozzájárulása alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, amelyet úgy értékelünk, hogy a továbbiakban nem tartja fenn az érdeklődését a termékeink, szolgáltatásaink iránt, amely esetben az adatait marketing adatbázisunkból töröljük.

3.2.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése
Az adatkezelés indoka

Az Ön neve
Az Ön azonosítása
Az Ön e-mail címe

Tájékoztatás és/vagy marketing célú megkeresések megküldése

3.2.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok kezelésének ideje
Miért kezeljük eddig az adatokat
A szolgáltatásunkról szóló tájékoztató megküldésére vonatkozó adatkezelés
A tájékoztató megküldéséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt tájékoztatót.
Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenetküldés érdekében történő adatkezelés
A hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés elleni
tiltakozásig, illetve ennek hiányában mindaddig, ameddig nyújtunk ilyen szolgáltatást.

Így tudjuk biztosítani, hogy mindig megkaphassa az Ön által igényelt üzeneteket. Amennyiben megszűnne a közvetlen üzletszerzés érdekében történő küldésére vonatkozó szolgáltatásunk, a hírlevél adatbázisunkat is törölnénk az Ön adataival együtt.

3.2.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Ahhoz, hogy a hozzájárulása alapján e-mailben eljuttathassuk Önhöz az érdeklődésére számot tartó marketing információkat, a Brandmakers Group Kft. (bradnmakers.hu; székhely: 2011. Budakalász, Csapás utca 23.) szolgáltatásait vesszük igénybe. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését nevének, e-mailcímének tárolásával és a levelek kiküldésével valósítja meg.

Hírleveleinkhez a Mailchimp (https://mailchimp.com) szolgáltatásait vesszük igénybe. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését e-mailcímének tárolásával és a levelek kiküldésével valósítja meg.

Személyes adatait harmadik fél részére sem az EGT-n belül, sem azon kívül nem továbbítjuk. Adatfeldolgozót tevékenységünk során nem alkalmazunk.
Az adatok átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.2.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.
Az így megismert adatokat minden közreműködő köteles bizalmasan kezelni.

3.3. Szolgáltatás nyújtása során történő adatkezelés

3.3.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben Ön a szolgáltatásunkat igénybe veszi, úgy a hatályos jogszabályok értelmében ( 1997. évi CLIV. törvény 136.§ (2) bekezdése) kezelnünk kell bizonyos személyes adatait, amely adatkezelés jogalapja a ránk vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, egészségügyi adatok vonatkozásában pedig a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont).

3.3.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése

Az adatkezelés indoka
Az Ön családi és utóneve, születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, tartózkodási helye, anyja neve, TAJ száma, neme

Az Ön azonosítása
Törvényes képviselő neve (kiskorú páciens esetén)
Törvényes képviselő azonosítása
Információ a jelenlegi betegségekről és azok kezeléséről (amennyiben van ilyen).

A biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása.

Az Ön által szedett gyógyszerek megnevezése (amennyiben van ilyen)

biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása
Az Ön allergiájára vonatkozó adat (amennyiben van ilyen)
biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása
Az Ön korábbi betegségeire és műtéteire vonatkozó adat (amennyiben van ilyen)
biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Az Ön fogorvosának neve és kapcsolattartási adatai (amennyiben van ilyen)
biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Az Ön jelenlegi fogászati kezelésére vonatkozó adatok (amennyiben van ilyen)
biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Az Ön egészségügyi panaszaira vonatkozó adatai (fertőző betegségek, véralvadási zavarok, szívritmuszavar, máj, epe panaszok, sárgaság, immunhiányos vagy egyéb betegségekre vonatkozó adatok)(amennyiben van ilyen)

biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Várandósságra vonatkozó információ (amennyiben Ön várandós)

biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

Arra vonatkozó információ, hogy volt-e korábban fogszabályozója és amennyiben igen, úgy az milyen típusú volt és mikor, illetve mennyi ideig használta
biztonságos kezelés meghatározása, egészségügyi dokumentáció összeállítása

A fentieken túlmenően, annak érdekében, hogy a szolgáltatásunk nyújtása során Önnel tarthassuk a kapcsolatot, a szerződés teljesítésének jogalapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b pontja) kezeljük az Ön által megadott kapcsolattartási adatait, így e-mail címét és/vagy a telefonszámát.

3.3.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje
Miért kezeljük eddig az adatokat
A szolgáltatásra vonatkozó bármilyen igény elévüléséig (főosztály szerint a szolgáltatás befejezését követő 5 év, kivévé ha az elévülési idő a vonatkozó jogszabályok szerint nyugszik, megszakad vagy újra kezdődik)
Érdekünkben áll, hogy szolgáltatásra vonatkozó információk mindaddig rendelkezésünkre álljanak, ameddig hozzánk jár kezelésre.

3.3.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Az Önnel történt időpont egyeztetés nyilvántartásához a nevét, telefonszámát és e-mailcímét az Flexi-dent (https://www.flexi-dent.hu) alkalmazásban tároljuk. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését adatainak tárolásával valósítja meg.

Szolgáltatásunk biztosítása során külső szakemberek munkáját is igénybe vehetjük. Amennyiben erre sor kerül, ezt Önnel minden esetben egyeztetjük. Amely szolgáltató munkánk során így adatfeldolgozónak minősül, aki adatainak kezelését adatainak a feladat ellátásához szükséges ideig (jellemzően a kezelő eszköz előállításnak ideje) történő tárolásával valósítja meg. Láthatatlan fogszabályozók vonatkozásában jelenleg az alábbi két szolgáltatóval állunk szerződéses kapcsolatban: Pro-Dent2000 Bt. (https://happysmile.hu/; székhely: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 78.),

Partnereinkhez, illetve partnereinktől a csomagjainkat a GLS General Logistics Hungary Kft. (https://gls-group.eu/HU/hu/home; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) csomaglogisztikai szolgáltató szállítja. Amely szolgáltatók igénybevétele esetén a munkánk során adatfeldolgozónak minősülnek. Akik adatainak kezelését adatainak a feladat ellátásához szükséges ideig (jellemzően a csomag szállítás ideje) történő tárolásával valósítja meg.

Személyes adatait harmadik fél részére sem az EGT-n belül, sem azon kívül nem továbbítjuk. Adatfeldolgozót tevékenységünk során nem alkalmazunk.
Az adatok átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.3.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.

Az így megismert adatokat minden közreműködő köteles bizalmasan kezelni.

3.4. Számla kiállítása érdekében történő adatkezelés

3.4.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

A szolgáltatásunk során a szolgáltatásunk igénybevételéről számlát állítunk ki, amelyen az érintettek személyes adatai is szerepelnek. Ezen adatok kezelését a számvitelről szóló 2000. év C. törvény írja elő, amelynek megfelelően az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

3.4.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

A számlák kiállítása érdekében az alábbi adatokat kezeljük Önről:

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése
Az adatkezelés indoka
Az Ön neve és lakcíme
Számla kiállítása, jogszabályok szerint történő megőrzése, üzleti évről készített beszámoló alátámasztása

3.4.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje
Miért kezeljük eddig az adatokat
A tárgyévről készített számviteli törvény szerinti éves beszámoló elkészítésétől számított 8 év.
A számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése írja elő.

3.4.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Tevékenységünk során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelési tevékenység megjelölése
Átadott személyes adatok köre
• Szedlák Anita Egyéni Vállalkozó
• Budapest, Násznagy utca 26 C
• 1131, Magyarország
Könyvelés, bérszámfejtés
Számlafizető neve, lakcíme, az elvégzett szolgáltatás fajtája, annak ellenértéke, dátum

Az adatok a fentieken túli átadására csak különleges esetben, jogszabályi felhatalmazás alapján eljáró szerv, tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor.

3.4.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.

Az így megismert adatokat minden közreműködőnk köteles bizalmasan kezelni.

3.5. A kezelésről történő fényképfelvételek készítése és felhasználása

3.5.1. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

Amennyiben Ön ahhoz kifejezetten hozzájárul a kezelés megkezdését megelőzően, úgy a kezelésről fényképfelvételeket készítünk, annak érdekében, hogy azt a közösségi média felületein, illetve előadásokon, bemutatókon vagy konferenciákon felhasználjuk. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Természetesen Önt megilleti az a jog, hogy egyes felhasználásokhoz külön-külön járulhasson hozzá. A hozzájárulás teljes önkéntességének biztosítása érdekében, a kezelést követően ismételten kérjük a fényképfelvételek felhasználásához az Ön hozzájárulását.

A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, amelyet úgy értékelünk, hogy a továbbiakban nem tartja fenn az érdeklődését a termékeink, szolgáltatásaink iránt, amely esetben az adatait töröljük rendszereinkből.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.ű

3.5.2. Milyen adatokat kezelünk Önről?

Ebben a körben az alábbi adatokat kezeljük Önről:

Az általunk kezelt személyes adatok megjelölése
Az adatkezelés indoka
Az Ön képmása
A felvételek felhasználása diagnózis céljából, illetve Tevékenységünk népszerűsítése érdekében.

3.5.3. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

Személyes adatok kezelésének ideje
Miért kezeljük eddig az adatokat
A hozzájárulás visszavonásáig, az adatkezelés elleni tiltakozásig.
A felvételek felhasználása demonstrálás céljából, illetve Társaságunk népszerűsítése érdekében történik. A felvételek kezelésének időbeli korlátja ezen célok elérése. Amennyiben egy felvételt már nem használunk azt töröljük.

3.5.4. Kinek és milyen célból adjuk át a személyes adatait?

Személyes adatait (jelen esetben a kezelés közben az Önről készült felvételeket) az oktatások során felhasználjuk, a konferenciákon résztvevők részére nyomtatott, vagy elektronikus formában a prezentációs anyagaink részeként átadjuk, a közösségi média felületein közzétesszük.
Az prezentációs anyagainkban, illetve a közösségi média felületen való megjelentetéshez szükséges, hogy a kezeléséről készült felvételeket az oktató anyagokat, illetve a médiatartalmat előállító adatfeldolgozók részére átadjuk. Az adatfeldolgozókkal fennálló, megkötendő szerződéseinkben foglalt kötelezettségek garantálják adatainak megfelelő szintű biztonságát és védelmét.

3.5.5. Ki férhet hozzá az adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink, valamint az előző pontban részletezett adatfeldolgozók rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz.
Az így megismert adatokat minden közreműködőnk köteles bizalmasan kezelni.

4. Az adatkezelés során Önt milyen jogok illetik meg?

4.1. A hozzáféréshez való jog

Amennyiben kíváncsi arra, hogy milyen adatokat tartunk nyilván Önről, keressen meg bennünket, kérelmére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése, amennyiben igen, úgy az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

a) az adatkezelés céljairól;
b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
e) azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információhatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, akkora forrásunkra vonatkozó minden elérhető információról;
h) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy példányban ingyenesen a rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben további másolatokra lenne szükséges, jelezze azt felénk, azonban ezen másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Amennyiben elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl.: .doc, .pdf, .jpeg formátumok) bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha ezt másként kéri.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Célunk, hogy minden esetben az Ön pontos adatait kezeljük. Amennyiben észlelné, hogy az általunk Önről kezelt adat pontatlan vagy hiányos lenne, kérjük, hogy jelezze azt felénk és mi az adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni, pontosítani fogjuk, illetve ki fogjuk azt egészíteni.

Az adatok pontosítását és/vagy helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az adatot közöltük, feltéve, hogy ez nem lehetetlen vagy az nem ró ránk aránytalan erőfeszítést.

4.3. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Ön jogosult kérni, hogy töröljük az Önről kezelt személyes adatokat, amennyiben:

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre,
d) a személyes adatait jogellenesen kezelnénk;
e) a személyes adatait ránk, mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az adatot közöltük, feltéve, hogy ez nem lehetetlen vagy az nem ró ránk aránytalan erőfeszítést.
A fent megfogalmazottakra hivatkozással előterjesztett személyes adatok törlésére vonatkozó kérelem teljesítését kizárólag abban az esetben tagadhatjuk meg, amennyiben az adatkezelés:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön korábban tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogosérdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben korlátozzuk az adatkezelést, úgy annak feloldásáról is értesítjük Önt.
Az adatok korlátozását követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az adatot közöltük, feltéve, hogy ez nem lehetetlen vagy nem ró az ránk aránytalan erőfeszítést.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

FONTOS! Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdekünkön alapuló kezelése ellen. Amennyiben nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, úgy a személyes adatok kezelését megszüntetjük.

Bármikor tiltakozhat továbbá a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatkezelés ellen. Ilyen esetben az adatkezelést mérlegelés nélkül, haladéktalanul megszüntetjük.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogorvoslatok illetik meg Önt?

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy panasza merülne fel a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük az alábbi elérhetőségeink valamelyikén forduljon hozzánk bizalommal:
Telefon: +36-30 1678644
E-mail: [email protected]

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte volna Önt, úgy jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: [email protected]

Az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. A bíróság az eljárás során soron kívül jár el.

6. Adatbiztonsággal kapcsolatos tevékenységünk

A személyes adatainak kezelése során minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely garantálja az adatainak biztonságát.

Az alkalmazott informatikai eszközeinket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adatok vonatkozásában az alábbi feltételek folyamatosan biztosítottak legyenek, az adat
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága).

6.1. Az adatállományok, az informatikai rendszer biztonsága és védelme

Az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szint szerinti alábbi műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről.
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedések, ezen belül a szoftver és hardver eszközeink védelme, illetve a fizikai védelem (hozzáférés védelem, hálózati védelem).
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések, ezen belül a rendszeres biztonsági mentés és a másolatok elkülönített, biztonságos kezelése (tükrözés,
• biztonsági mentés).
• Az adatállományok vírusok elleni védelme (vírusvédelem).
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelme, ezen belül a tűzkár,
• vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelem, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatósága (archiválás, tűzvédelem).

6.2. Papír alapú nyilvántartások védelme

A papír alapú dokumentumok tárolási helye munkavégzésünk helyszíne.
A papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megtesszük a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
Munkavállalóink, és egyéb a cégünk érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A papír alapú dokumentumokat elzárva, széfben vagy szekrényben, cégünk székhelyén biztonsági megfigyelés mellett tároljuk, ezzel is biztosítjuk, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Árlista letöltése

Kérlek add meg, milyen e-mail címre küldhetjük az árainkat.